หน้าหลัก


  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554  ครั้งที่ 61
เมื่อวันที่ 7 - 9  ธันวาคม 2554  ณ โครงการพระราชดำริหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร
โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วภาคใต้ เข้าร่วม รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้โรงเรียนบ้านชนะบำรุงได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทเครื่องร่อนบินไกล   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย                 เด็ก ชายณัฐพล ทองมี  เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองยาวและเด็กชายสมนึก โลกมณี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
เครื่องร่อนบินนานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย เด็กชายธวัชชัย บุญมา
เด็กชายพยุงศักดิ์ หมวดทองและ เด็กชายธีรศักดิ์ เสนชู

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เข้าร่วม รอบคัดเลือกตัวแทนศุนย์หุ่นยนต์จังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านชนะบำรุง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทเครื่องร่อนบินไกล
 เครื่องร่อนบินนาน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย เด็กชายณัฐพล ทองมี เด็กชายธวัชชัย บุญมา
เด็กชายพยุงศักดิ์ หมวดทอง เด็กชายธีรศักดิ์ เสนชู เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองยาวและเด็กชายสมนึก โลกมณี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล

 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง
โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เข้าร่วมจำนวน 107 โรง  โรงเรียนบ้านชนะบำรุงได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทเครื่องร่อนบินไกล
 เครื่องร่อนบินนาน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดย เด็กชายณัฐพล ทองมี เด็กชายธวัชชัย บุญมา และ         เด็กชายสมนึก โลกมณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทวาดภาพระบายสี  โดยนางสาวอิงอร อินทร์แก้ว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล
  กิจกรรมวันเด็ก ปี 54 ณ อบต.บ้านนา
วันที่ 8 มกราคม 2554
 
  กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 5 มกราคม 2554
 
  กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการ ณ.ร้านน้องเมย์ กะเปอร์
 วันที่ 27 ธันวาคม 2553
 
  กิจกรรมปีใหม่ ณ.โรงเรียนบ้านชนะบำรุง 
วันที่ 28 ธันวาคม 2553
 

 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันศุกร์ที่  23  กรกฎาคม  2553  ณ วัดคงคารี  หมู่ที่ 1 ต.เชี่ยวเหลี่ยง


อบรมของเล่นสมองกลคนโบราณ  วันพฤหัสบดีที่  22 กรกฎาคม  2553  
ณ. โรงเรียนบ้านชนะบำรุง โดยหน่วยพัฒนาสังคมและมนุยษ์  ที่ 47  จังหวัดระนอง

สโมสรไลออนส์ มอบชั้นวางหนังสือ
    วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2553

     
     ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนายกสโมสรไลออนส์ระนองและคณะ  ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงให้นายกและคณะฟัง
    
      ตัวแทนนักเรียนรับรางวัล         ตัวแทนคณะเป่าแซกโซโฟนให้นักเรียนฟัง         ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

ศาลจังหวัดระนอง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มอบสิ่งของ  เครื่องใช้
     และอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน     วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม  2553

             
               หัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนองแผนกคดีเด็กและเยาวชนมอบอุปกรณ์ให้นักเรียน
  
                               นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน                                   ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

งานเลี้ยงน้ำชาโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 18  มีนาคม  2553

                                                 
                  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองและคณะร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงน้ำชา
            
               คณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติ      คณะครูโรงเรียนใกล้เคียงช่วยกันขายฉลากนาวาพาโชค


 กิจกรรมวันเด็ก 2553  ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2553

  
       ของเล่นวันเด็ก ๆ เล่นฟรี                  เด็กๆช่วยกันระบายสี                                  พิธีกรคู่
  
         อาหารเด็ก ๆ ทานฟรี                                           เด็ก ๆ รำวันเด็กกันสนุกสนาน        

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2553  ณ. โรงเรียนบ้านชนะบำรุง
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2552

  

     นักเรียนแลกของขวัญปีใหม่          ผู้ปกครองมาช่วยเสริฟของ               นักเรียนเล่นกิจกรรมหวงไข่

  
         แข่งชักเย่อกับเด็ก                            เก้าอี้ดนตรี                                     จัดของขวัญแลก


  กิจกรรม  OFF ROAD ห้องสมุดเพื่อน้องท่องเที่ยวบ้านนา 
รายได้ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านชนะบำรุง
ในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2552 

  
        จัดขบวนก่อนแข่ง                             ถ่ายรูปที่ระลึก                                ออกไปสนามแข่ง
  
               ออกไปสนาม                    รับรางวัลจากนายอำเภอกะเปอร์       นักเรียนควงกระบองไฟขอบคุณ


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552
เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
เข้าร่วมจำนวน 107 โรง  โรงเรียนบ้านชนะบำรุงได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทคัดลายมือของช่วงชั้นที่ 1 โดย เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองยาว  และเหรียญทองแดงประเภทโปรแกรมนำเสนอ  ช่วงชั้นที่ 2 
โดย เด็กชายสุริยา เบญจมาศ  เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์หอมและเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ น้อยชนะ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล

เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองยาว 

                         

                   เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์หอม     เด็กชายสุริยา เบญจมาศ       เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ น้อยชนะโครงการเรียนฟรี 15 ปี

   

เกี่ยวกับเรา


 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 5/10   ตั้งอยู่หมูที่ 1 ตำบล เชี่ยวเหลียง
อำเภอ กะเปอร์  จังหวัด  ระนอง    85120

Tel  :  077-861051
E-mail  : banchanabamrung@hotmail.com
Web  :  chanabamrung.siamvip.com

กระดานถามตอบ


ข่าวและบทความ


Gallery รูปภาพติดต่อเรา